ព័ត៌មាន និងព្រឹតិ្តការណ៍ថ្មីៗបន្ទាប់ឃើញទាំងអស់

តស៊ូមតិនិងគាំទ្រការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្...

Sunday 28, 2017

ជំនួបប្រជុំជាមួយ​ នាយកដ្ឋានពន្ធត្រូវបានជជែក ជំជួបជាមួយនាយកដ្ឋានគយដើម្បីសិក្សាបន្ថែមអំពីគោលនយោបាយ...

បើកលទ្ធភាពទទួលបានឱកាសអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សហគ្រិនវ័យក្មេងនៅក្នុង...

Sunday 28, 2017

កាលបរិច្ឆេទ: សប្តាហ៍ទី 4 នៃខែឧសភា គោលបំណង: ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់សហគ្រិនវ័យក្មេងដែលប្រកបដោយភាពច្ន...

ព័ត៌មាន និងព្រឹតិ្តការណ៍របស់ BICឃើញទាំងអស់

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ស្តីអំពីប្រកាសលេខ ៤៤៣ កប...

Thursday 27, 2019

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជា ស្តីអំពី ប្រកាសលេខ ៤៤៣ កប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការទ...

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល

Thursday 27, 2019

សួស្តីសមាជិកទាំងអស់ជាទីគោរព សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងយើង បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោលជាថ្មីម្តង...

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌ...

Thursday 27, 2019

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ចម ប្រសិទ្...

ឥទ្ធិពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការយល់ដឹងអំពីអាកប្បកិរិយាឥរិយាបថរបស់មនុស្ស

Thursday 27, 2019

សមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជានឹងធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពី "ឥទ្ធិពលនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការយល់ដឹង...

ព្រឹត្តិការណ៍ឧស្សាហកម្មឃើញទាំងអស់

ប្រើប្រាស់សមាជិកនិងបទពិសោធន៍របស់សមាជិកដើម្បីគាំទ្រការអនុវត្ដយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យ...

Sunday 28, 2017

កាលបរិច្ឆេទ: 4 ដងក្នុងមួយឆ្នាំ គោលបំណង: ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់សមាជិកក្នុងការគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយនិងបទបញ...

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន YEAC និងការសម្រាក

Sunday 28, 2017

ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន YEAC និងការសម្រាកដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិករបស់ YEAC (សប្តា...